ลูกค้า เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ และ กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์บก โรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ TOWER 3 ช่วง วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565

14 | July | 2020   15:41 น.

บริษัท หมู จิ้น จำกัด


บริษัท KFC จำกัด


กันเกตุฟาร์ม /ราชบุรี        และ  เจริญผลฟาร์ม  /อ่างทอง